"szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jóakaró nyelvnek
szépen felelgetnek. Sokan legyenek, akik békén élnek veled, de
ezer közül csak egy adjon tanácsokat."


Sir. 6,5-6

Tanácsadás-kutatás

Az Egyesület három tagozatának szolgáltatásaival kíván hatékony eszközt nyújtani azoknak a felelős vezetőknek, akiknek fontos a munkatársaik egészsége, munkabírása, illetve a vállalatuknak a társadalomban betöltött szerepe. A Tanácsadó-Kutató Tagozat kutatások lefolytatásával és tanácsadói tevékenységgel kíván segítsége lenni a vezetőknek a vállalati társadalmi felelősségvállalás kialakításában.

 

Az Egyesület alapítóinak – a kutatási tapasztalataikra támaszkodva és a kutatási módszerek sokszínűségét ismerve – célja különböző területeken és témákban elmélyedve információkat gyűjteni, elemezni, értékelni és ezen eredményeket a szervezetek működésébe integrálni, egyfajta működési, vezetési tanácsadásként. A kutatási és tanácsadási témák szervezet-specifikusak, így az Egyesület igyekszik a vállalatok által megfogalmazott igényeket kielégítő kutatási és tanácsadói tevékenységeket lefolytatni. Természetesen a Tanácsadó-Kutató Tagozatnak előre definiált tevékenységi kínálata is létezik, mely a következőképpen foglalható össze:

 Kérdőíves kutatás a munkavállalók mozgáskultúrájának felmérésére

Sportolási szokások, állóképesség, sportolási igények és sportolást befolyásoló tényezők feltátása. A mozgáskultúra fejlesztési lehetőségének vizsgálata, javaslatok a szervezeti műkésbe történő integrálásra. 

Személyes tanácsadás

és lehetőségek megállapítása a mozgáskultúra fejlesztésére 

Teljesítményértékelés

A szervezeti mozgáskultúra fejlesztésének a vállalati teljesítményre gyakorolt hatásának mérése és értékelése korszerű (indikátorokon alapuló) teljesítményértékelő eljárások segítségével (előrejelzések és folyamatos értékelés a mozgáskultúra fejlesztés megvalósulását követően).

 

 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati integrálása a szervezet működésébe (az ISO 26000-es nemzetközi szabvány modelljének útmutatása alapján), annak nyomon követése, mérése és értékelése egyedileg kifejlesztett CSR teljesítményértékelő módszerekkel.

 

A Tagozat legfőbb célja, hogy megalapozott, reprezentatív eredményekkel támogatva nyújtson segítséget a szervezetek vezetőinek a döntéseikhez. Ennek érdekében vállalja minden olyan jellegű felmérés, kutatás lefolytatását és az eredmények értékelését, implementálását, mellyel a szervezeti mozgáskultúra fejlesztése érdekében az Egyesület a szervezeteket a vállalati társadalmi felelősségvállalás kialakítása felé tudja mozdítani.