Felépítésünk

 

Az Egyesület működését három tagozat munkája alakítja ki. Az egyes tagozatokat Elnökségi tagok vezetik, akiknek a munkáját az Elnök fogja össze a Főtitkár adminisztratív segítsége mellett.

Tagozataink az alábbi témák mentén szerveződnek: sportszervezés, tanácsadás és kutatás és közösség- és rendezvényszervezés.

 

Az Egyesület tagsága az aktivitásban való részvétel alapján oszlik két részre. 

Az aktív, rendes tagok azon túl, hogy élvezhetik az egyesülettel járó előnyöket az éves tagdíj fejében az éves Közgyűlésen is szavazati joggal rendelkezhetnek. 

A társult tagok ezzel szemben „csak” az egyesületi munka eredményét élvezhetik és joguk az egyesület szolgáltatásainak az igénybevételére korlátozódik.

 

Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében együttműködik a szűk és tágabb környezetének for- és nonprofit sportszervezeteivel, illetve a sportot érintő állami és önkormányzati közintézményekkel.