Egyesületünk

Kik vagyunk?

A Mozgó Cívisért elnevezésű Egyesületünk fő tevékenysége a sport, a szabadidősport és szabadidős mozgásformák terjesztése, a társadalom minden területén, de elsősorban a gazdasági és oktatási szférában.
Célkitűzéseinket és programjainkat önálló szervezetként alakítjuk ki.
Egyesületünk közhasznú tevékenységének kiemelt célja a társadalomnak a sport fontosságára való edukálása, a szervezetek és közösségek egészségtudatosságának megerősítése a sport és szabadidős mozgásformák eszközrendszerén keresztül.

 

Konkrét céljaink:

  • A társadalom tagjait mozgásra bírni

  • A „társadalom tagjainak” elérése a munkáltatókon keresztül

Küldetésünk

„Társadalmi felelősségvállalás”

Napjainkban az állami szerepvállalás visszaszorulásával a vállalatoknak egyre nagyobb befolyása kap teret a munkavállalók életében, akik hétköznapjaik legnagyobb részét is a munkahelyükön töltik, így méltán várható el, hogy a munkáltató felelősséget vállaljon irántuk. Nem mindegy, hogy a munkáltató hogyan használja a befolyásolás és a felelősség jogosítványait, hiszen ezzel a munkavállalótól elvárt teljesítményre is hatással van. A szervezeti életet negatívan befolyásolja az alkalmazottak elkedvtelenedése, a növekvő stressz, a depresszió - ami általános egészségromlással jár - illetve az ezek miatt kialakuló magas fluktuáció is. Azonban ha a munkáltató felelősséggel viseltetik irántuk, jóval lojálisabbá és önerőből motiváltabbakká válnak. Azzal, hogy a szervezet hozzájárul a munkavállalói a minőségi életének kialakításához, rövid és hosszú távon hozzáadott értéket képez önmaga, illetve az egész társadalom részére. Egy, az egész szervezetet átfogó felelős szemlélettel több gazdasági, szervezeti és arculati előny érhető el.

„Testkultúra fejlesztése a vállalatokban”

A dolgozó szervezet vagy vállalat egy közös célért dolgozó emberek közössége, ahol a közösség munkájának a hatékonyságát meghatározza a szervezetet alkotó személyek egyéni teljesítménye és a köztük lévő kölcsönhatások együttese.

 

Fontos, hogy a cég és vezetői felelősséggel legyenek az alkalmazottak, mint a szervezetet alkotó egyének (testi és belső) egészsége iránt is. Ennek a felelősségnek a célja, hogy biztosítsa a dolgozó felkészültségét és teherbírását a mindennapi munkafolyamatokban, amely büszkévé teszi a vállalatot és vezetőit, hiszen így tevékenységükkel részt vállalnak az egészséges társadalom kialakításában is.

 

A közösségben végzett testmozgás fejleszti a munkahelyi kollektívát és ösztönzően hat a közösség fejlődésére is. A mozgás, mint testkulturális tevékenység a kultúra organikus alkotórésze, amely biztos megtérülést hoz az abba befektető vállalatnak.

 

Küldetésünk a Partner cégek összes munkavállalójának olyan, személyre szabott mozgáskultúra-fejlesztésben való részvételének segítése, amely az egyéni egészség megerősítésén keresztül javítja a vállalati és társadalmi kultúrát és organizációt.